یعنی ,عرفه ,عرفه یعنی

088.

عرفه یعنی فقط نا امبدی بخشیده نمی شود

و من هیچوقت ب اندازه ی امروز نا امید نبوده ام

اگر هزاران بار ب هزاران زبان این را در گوشم نمیخواندی

هرگز نمی آمدم.....

نا امیدی یعنی ب خودت نگاه کنی و شوکه شوی از دیو نفست!

یعنی باورت نشود تو این کارهارا کرده ای!

عرفه یعنی هرچند با خدا لجبازی کرده ای,

یک امروز را آتش بس بدهی!

یعنی یک امروز فراموش کنی چ شده ای!

و فقط پناه ببری ب آنچه بوده ای.

عرفه یعنی حس کنی قلبت کمی سبک تر شده...

عرفه یعنی یک روز هم ک شده من "من" نباشم.....

منبع اصلی مطلب : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
برچسب ها : یعنی ,عرفه ,عرفه یعنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : عرفه