قبول واقعیت

083.

1. سعی در خوب شدن

2. قبول واقعیت خوب نشدن

3. سعی در ندیده گرفتن

4. انکار بصورت کلی

5. سعی در قبول واقعیت و کنار امدن!

6. کشیدن موها بصورت ناحیه ای و ماساژ سر

7. تحمل کردن و انتظار برای خواب

+ هیچ غلطی نمیشه کرد! ولی ادم مجبوره ی غلطی بکنه!

ادم حوصله هیچکس رو نداره و فقط میخواد راحت شه.

دوس نداری ب صفه لب تاب و گوشی و تی وی نگاه کنی ولی چون دوس داری و حوصله ت سر میره بزور نگاه میکنی!

و اما بدترین موقع وقتی میخوای بخوابی و نمیتونی روی هیچی متمرکز بشی...

+درکل چقد گناه داری

منبع اصلی مطلب : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
برچسب ها : قبول واقعیت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : آزمایش سردرد خوب نشدنی