خودت ,زندگی ,خوبه ,زندگی خودت

080.

تو آدم خوبه زندگی خودت باش
می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد
شما گوش نکنید
چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس ،چیزى باقى نمی ماند !
هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش...
نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند.
اگر جواب هر جفایى ، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد !

اگر نمی توانى آدم خوبه ى زندگی کسى باشى...
اگر براى یاد دادن همان خوبى هایى که خودت بلدى ، ناتوان هستی
اگر خوبى کردى و بدى دیدى...کنار بکش!!! .... اما بد نشو....
این تنها کاریست که از دستت بر می آید
تو آدم خوبه ى زندگی خودت باش
و با  وجدانت آسوده بخواب!

+ متشکرم زهرا جونم

+ همچنین از اون بوسی ک عصر برام فرستادی و فکر کردم دستت خورده!

انگار منم ی تاثیرایی روی تو گذاشتملبخند

منبع اصلی مطلب : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
برچسب ها : خودت ,زندگی ,خوبه ,زندگی خودت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : نصیحت خواهرانه