چقدر

فقط میخواستم بدانی چقدر تنها شده ام این روزها....

خواستم بدانی تمام زندگی ام گند خورده و کاسه ی چ کنم ب دست گرفته ام...

حرفی برای گفتن نداشتم و اینهمه وراجی کردم و تو حرف داشتی و سکوت تحویلم دادی...

فقط لحظه هایی بود ک ب حرفت گوش نمیکردم و بیشتر حرکاتت را زیر نظر میگرفتم...

چقدر آشنا ولی غریب یا چقدر غریب ولی آشنا!

گفتی چ بر سرم امده ک انقدر افکارم نابود شده!

گفتم نمی دانم!

منبع اصلی مطلب : از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است
برچسب ها : چقدر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : 062. چرا ساحل زود خر میشود؟!